Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en transacties van ZIJ wonen. De voorwaarden zijn inzichtelijk op de website en desgewenst schriftelijk opvraagbaar.
Door het plaatsen van een bestelling in de webshop of via andere social media kanalen worden de algemene voorwaarden aanvaardt.
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.


Artikel 2 - Het product
Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft of speciale voorwaarden heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
ZIJ wonen is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Wij doen onze uiterste best om het product zo goed mogelijk weer te geven. Weergegeven kleuren kunnen, vanwege fotografie, afwijken van de werkelijke kleuren van de producten.


Artikel 3 - De prijs
Wij hanteren de adviesprijzen van onze leveranciers.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet gewijzigd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
Alle, op de website vermelde prijzen, zijn inclusief BTW.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk fouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Wij zijn hiervoor niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 4 - Betaling
Betalingen kunnen veilig worden voldaan met Ideal. Na het plaatsen van de bestelling ontvang je een bevestigingsmail.

Artikel 5 - Verzenden
Verzending vindt plaats via PostNL. Kosten van eventuele retourzendingen zijn voor rekening van de consument.
Alle pakketten worden voorzien van een Track & Trace code. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
Voor verzending, inclusief Track & Trace, binnen Nederland wordt €6,95 gerekend. Verzending boven €75,00 is gratis.
Alle leverterrmijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding wordt het bedrag uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontbinding, terugbetaald.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 6 - Garantie
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen op de verpakking behandeld zijn;

Artikel 7 - Retouren
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te retourneren.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking retourneren.
In geval van vermissing van een retour dient de consument te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 3 werkdagen na levering aan ons te worden gemeld. Terugzending van de producten in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
Indien de consument na afloop van de in lid 1 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan ZIJ wonen heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Kosten van retourzending(en) zijn voor rekening van de consument. Retourzendingen kunnen worden verzonden aan: ZIJ wonen, Hoofdstraat Oost 14, 8391 AV Noordwolde
Indien de consument het bedrag reeds voldaan heeft, wordt dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van het retour terugbetaald.
Beschadigde artikelen worden niet retour genomen.

Artikel 8 - Klachten
Klachten over de levering moeten binnen 3 dagen volledig en duidelijk per mail omschreven worden ingediend bij ZIJ wonen: info@zij-wonen.nl
Ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht gegrond wordt bevonden wordt de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 9 – Privacybeleid
Voor het verwerken van jouw bestelling zijn we een aantal persoonlijke gegevens van jou nodig zoals bv naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. ZIJ wonen gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Betrouwbaarheid, veiligheid en inegriteit staan bij ons hoog in het vaandel. Zo worden persoonlijke gegevens niet verkocht of doorgegeven aan derden. Het opgegeven adres, e-mailadres, of telefoonnummer wordt alleen gebruikt voor statusupdate van jouw bestelling. Wij versturen alleen nieuwsbrieven wanneer hier toestemming voor is gegeven.

ZIJ wonen maakt gebruik van Cookies. Zoals bij iedere andere webshop, worden cookies ingezet om informatie te verzamelen; welke websites bezoeken onze klanten en in welke mate worden onderdelen van de website worden gebruikt. Deze informatie helpt ons bij het maken van website-gerelateerde keuzes, zodat de site functioneert naar de wensen van de klant.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2024 ZIJ Wonen | sitemap | rss